دفتر تلفن

ردیفعنوانتلفن
1داخل آزمایشگاه2263 / 2383
2پذیرش آزمایشگاه2388
3ریاست بخش2386
5دفتر گروه داخلی2581-2580
7بلادگز ( گاز های خونی)2456-2845
11پمپ2451
12داروخانه2250
13انبار مرکزی2245-2297
14انبار فنی2679-2953-2232
16جراحی مردان2526-2552-2551
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.