دفتر تلفن


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
101دفتر مدیریت-2886-2896
102دفتر حراست-2118-2298-2846
103VIP3244-3245
104ICUM2536
105آقای میرزایی2641
106مسئول رفاه3004
107آقای پشتواره2956
108اطاق تایپ2284
109مسئول امور حقوقی2282
110دبیرخانه2638-2275-2231