دفتر تلفن


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
133اتاق دکتر حق ازلی2466
134دیالیز3051
135کامپیوتر2495-2944
136تلفن دیواری اتاق2760
137اینترنت2760
138مرکز تلفن9
139پیج2633-3333
140پیج ( کد 99 )‌2332
141خرابی تلفن2200-2500
142آقای میرزاگلی2281