دفتر تلفن


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
ردیفعنوانتلفن
51فلوشیبها ( آقایان )2418
52فلوشیبها ( خانمها )2935
53دستیاران بیهوشی3064-2968-3014
54مجله بیهوشی2793
55کارشناس تغذیه2399-2225
56تریای آقایان24440
57تریای خانمها2219
58تریای پزشکان2545-2534
59دفتر بن2872
60آشپزخانه2240