دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
1داخل آزمایشگاه2263 / 2383-
2پذیرش آزمایشگاه2388-
3ریاست بخش2386-
5دفتر گروه داخلی2581-2580-
7بلادگز ( گاز های خونی)2456-2845-
11پمپ2451-
13انبار مرکزی2245-2297-
14انبار فنی2679-2953-2232-
29نوتوانی2489-
30خدمات درمانی2850-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.