دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
152مددکاری2363-2362-
153دفتر بسیج برادران2893-
154تعاونی مسکن2892-
155نانوایی3142-
156بوفه اطلاعات2942-
157آژانس بیمارستان2888-
158تجهیزات پزشکی2461-2462-3009-
159دفتر کنترل کیفیت (ایزو)2782-
160تنفس2511-2512-
161اکسیژن سانترال2949-
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.