دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
109مسئول امور حقوقی2282-
110دبیرخانه2638-2275-2231-
111دفتر فنی مهندسی2779-
121منشی دندانپزشکی2381-
122دندانسازی2331-
123ریاست بخش2349-2415-
124پذیرش رادیولوژی2348-2350-
125سونوگرافی2415-
126سی تی اسکن2347-
127اتاق تکنسین ها (آقایان)2351-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.