دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
128اتاق تکنسین ها ( خانم ها)2352-
129آمفی تئاتر2769-
130اتاق کنترل سی تی3129-
131استیشن پذیرش سی تی3128-
132آندوسکوپی3026-
133اتاق دکتر حق ازلی2466-
134دیالیز3051-
135کامپیوتر2495-2944-
136تلفن دیواری اتاق2760-
139پیج2633-3333-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.