دفترچه تلفن

ردیفعنوانتلفن
140پیج ( کد 99 )‌2332-
141خرابی تلفن2200-2500-
144نقلیه2852-2397-
145تعمیرگاه2883-
146بسیج نقلیه3132-
147تعاونی مصرف2238-
148نماز خانه2242-
149کتابخانه انجمن2928-2464-
150کتابخانه پزشکان3140-2527-2528-
151سمعی و بصری2595-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.