شعارروز جهانی فشارخون که مصادف با 27 اردیبهشت 1397 « از میزان فشارخون خود مطلع شوید» می باشد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۸:۳۰ کد : ۲۲۳۱ اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی
تعداد بازدید:۷۲۲
شعارروز جهانی فشارخون که مصادف با 27 اردیبهشت 1397 « از میزان فشارخون خود مطلع شوید» می باشد
شعارروز جهانی فشارخون که مصادف با 27 اردیبهشت 1397    « از میزان فشارخون خود مطلع شوید» می باشد


نظر شما :