انتشار کتاب گیرنده خدمت در مراکز درمانی

۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲ کد : ۵۱۶۸ اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی
تعداد بازدید:۶۰۸
انتشار کتاب گیرنده خدمت در مراکز درمانی

با توجه به اهداف و دورنمای 20ساله برنامه توسعه کشور، حرکت به سوی ارتقای کیفیت و تامین ایمنی بیماران از اولویت های اساسی نظام سلامت می باشد ؛ در این میان اولین گام، رعایت حقوق انسانی بیماران است که در ارتقای سلامتی  وی تاثیر به سزایی خواهد داشت. همان گونه که فرمان خداوند به پیامبر اسلام در سوره اسرا، مبنی بر صحبت کردن وی با مردم  به بهترین نحو می باشد ؛ نظام سلامت نیز که رسالت تامین، حفظ و ارتقای سلامت همراه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای مردم و برقراری عدالت را برعهده دارد، بیش از هر سازمان دیگری باید به تکریم مراجعه کنندگان ، به وی‍ژه بیماران نیازمند پرداخته و کسب رضایت ایشان را در اولویت های خود قرار دهد. از سوی دیگر چالشهای اخلاقی معاصر، پیرامون حقوق بشر، اهمیت روز افزون مفهوم اخلاق  را در حرفه های مختلف، به ویژه آنهایی که به طور مستقیم با مردم سروکار دارند، خاطر نشان ساخته و مسئولین این حرفه ها را بر آن می دارد تا با در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، بیماران را به عنوان افرادی آسیب پذیر و دارای نیازهای خاص بشناسند و حقوق آنها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. اما براستی خود ما ارائه دهندگان خدمت تا چه اندازه از جزییات این حقوق آگاهیم؟ و پرسش مهمتر، نگرش ما نسبت به حقوق بیماران چیست؟

امروزه توسعه کشورها به توسعه سازمان ها بستگی دارد و هرگونه تلاش برای بهبود عملکرد سازمان ، اهتمام در جهت ارتقای کیفیت زندگی است ، که می توان بیان کرد که کیفیت زندگی مراجعین با کیفیت زندگی سازمان در هم آمیخته است. به نظر میرسد به موازات آگاه نمودن بیماران و خانواده های ایشان به عنوان گیرندگان خدمت، شایسته و بایسته است در زمینه تغییر نگرش خودمان بکوشیم؛ چرا که تا این مهم رخ ندهد دستیابی به اهداف مد نظر منشور نیز مسیر دشواری را میپیماید.

در این کتاب کلیه مسائل مربوط به گیرنده خدمت ، به صورتی که خواننده بتواند نیازهای خود را دراین حوزه رفع نماید ،مطرح گردیده است. اثرحاضر به گونه ای تدوین گردیده که کلیه دست اندرکان حوزه سلامت اعم از پزشکان،پرستاران و پیراپزشکان بتوانند محورهای مختلف و مهم مربوط به گیرندگان خدمت را هرچه بیشتر و بهتر درک نمایند.

 

 

 


( ۲ )