برگزاری دویست و چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۱۱۴
برگزاری دویست و چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش مرکز قلب و عروق شهید رجایی

به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،دویست و چهاردهمین جلسه مشترک شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش با حضور دکتر نوحی رئیس مرکز ، دکتر ملکی معاون پژوهشی و دیگر اعضاء کمیته در سالن D مرکز برگزار شد.


در این جلسه شانزده طرح از مراکز تحقیقاتی زیر مطرح شد :
1- چهار طرح از مرکز تحقیقات اکوکاردیولوژی:
ارزیابی رابطه اندکسE/e'/SV در بیماران نارسایی قلبی جبران نشده بطن چپ در بدو مراجعه با مدت زمان بستری این بیماران و یافته های پروگنوستیک حین بستری

تصویربرداری قلب در سرطان پستان

- بررسی پارامترهای فیزیکی - مکانیکی استخراج شده از تصاویر اکوکاردیوگرافی عضله میوکارد بطن چپ و آئورت در افراد مبتلا به آترواسکلروز قبل و بعد از استنت گذاری در استنت های دارویی به روش آنژیوپلاستی

- ارزیابی مکانیک بطن راست بوسیله اکوکاردیوگرافی پیشرفته در بیماران با کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست


2- چهار طرح از گروه مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی: 
تاثیر ویتامین E در پیشگیری از کنتراست نفروپاتی ناشی از ماده حاجب بعد از انژیوگرافی عروق کرونری

- مقایسه ی پیامد های اصلی قلبی (MACE) بیماران NSTEMI بر اساس زمان انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

- پارگی دیواره بین بطنی ناشی از انفارکتوس میوکارد: بررسی چندمرکزی پیامد و ریسک فاکتورها بصورت گذشته نگر پس از انجام جراحی

- بررسی وضعیت پیش گویی کنندگی صلاحیت سلامت درک شده بر تبعیت از درمان بیماران قلبی و عروقی در بیمارستان شهید رجایی تهران


3- سه طرح از گروه داخلی قلب:
بررسی میزان کیفیت و کمیت خواب بیماران نارسایی قلب بزرگسال بستری در بخش های CCU بیمارستان قلب شهید رجایی و عوامل موثر بر آن

- بررسی میزان درک از بیماری هایپرتنشن و ارتباط آن با پایبندی به درمان در بیماران سالمند بستری در بخشهای داخلی بیمارستان قلب شهید رجایی در سال 97

- بررسی علل کنسل شدن عمل جراحی بیماران در اتاقهای عمل بیمارستان قلب و عروق رجایی در سال 97


4- سه طرح از گروه بیهوشی قلب:
ارزیابی خطر نیازمند تغذیه درمانی تهاجمی در بیماران پذیرش شده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی از دی 1397 تا تیر 1398
- بررسی مدیریت بیهوشی حین عمل وپیامدهای بعد از عمل در بیماران با عمل جراحی پیوند قلب در بیمارستان شهید رجایی (1398-1393)
-  بررسی لوله تراشه جهت اکسیژناسیون وراهنما حین تراکئوستومی از راه جلدیPDT))
 
5- یک طرح از گروه جراحی قلب:
- اجرای پروتکل افزایش بهبودی پس از جراحی در بیماران تحت جراحی قلب در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی
 
6- یک طرح از مرکز تحقیقات کاردیوژنتیک
- بررسی ایمنی و میزان کاهش LDL توسط Evolocumab در بیماران با هیپرکلسترولمی فامیلیال

در انتها سه پایان نامه مطرح شد که به تصویب شورای اخلاق در پژوهشی رسید و کد اخلاق را دریافت نمودند.
- مقایسه اثرات بالینی اضافه کردن آلبومین و هیدروکسی اتیل استارچ به مایع پرایم در بیماران بزرگسال تحت جراحی دریچه ای قلب
- تاثیر برنامه ملاقات آزاد بر کیفیت خواب، میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر در بخش های جراحی مرکز قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی
- بررسی ارتباط متوسط فشارخون شریانی (Mean arterial pressure) حین بای پس قلبی ریوی با تغییرات سطح آمیلاز سرم پس ازاعمال جراحی باز قلب

 

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی

عکس از: مجتبی غفوری


( ۱۰۱ )

نظر شما :