پرداخت تسهیلات به کارکنان بیمارستان قلب شهید رجایی توسط بانک صادرات

تعداد بازدید:۱۸۴۳
بانک صادرات شعبه بولوار آفریقا برای کارکنان بیمارستان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و پزشکان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه نرخ سود ۱۸ درصد
پرداخت تسهیلات به کارکنان بیمارستان قلب شهید رجایی توسط بانک صادرات


( ۵ )