گواهینامه ها و استانداردها

تعداد بازدید:۲۸۵۹

 

 

گواهی نامه ها ،  استاندارد های مدیریتی  و  افتخارات بیمارستان

 

 

 

1- قطب علمی قلب وعروق کشور از سال 1389 تا کنون

 

2-کسب گواهی ISO 9001:2000 از شرکت SGS سوئیس

 

3-کسب گواهی ISO 9001:2008 از شرکت SGS سوئیس

 

4-کسب رتبه درجه یک ارزشیابی کشوری از سال 1388 تا کنون

 

5-کسب رتبه برتر حاکمیت بالینی سال 1390

 

6-کسب رتبه برتر حاکمیت بالینی سال 1391

 

7-کسب رتبه برتر کشوری در محور تعامل با بیمار و جامعه در سال 1391

 

8-کسب گواهی  بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت ( HPH) از سازمان جهانی بهداشت
 

9-کسب رتبه اول تجهیزات پزشکی دانشگاه در سال 1391

 

10-واحد نمونه تغذیه دانشگاه در سال 1391

 

 -11کسب رتبه درجه یک عالی کشوری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392


 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۴