مزیت درمان در مرکز

مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی با 573 تخت فعال ،92 عضو هیئت علمی و 169 دستیار و فلوشیپ تخصصی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز، یکی از مراکز منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه می باشد. 
خانواده بزرگ ما در مرکز قلب و عروق شهید رجائی 2000 نفر عضو دارد و بطور میانگین با همکاری اعضای این خانواده تقریباً سالیانه22000نفربیمار بستری، 5592 عمل جراحی ،7029 EPS، 9638آنژیوگرافی،2113 آنژیوگرافی اطفال و 82نورواینترونشن در این مرکز انجام می شود.
با توجه به مراجعه بیماران خارجی مدیریت بیمارستان تصمیم گرفت ،جهت پذیرش و اقامت راحت تر بیماران فوق، بخش گردشگری سلامت و به دنبال آن بخش اختصاصی دیپلمات را با طراحی خاص در سال 1391 افتتاح کند تا این بیماران قادر باشند به راحتی با مرکز ارتباط پیدا کرده و از این امکانات با قیمت مناسب بهره مند شوند.