نحوه پذیرش

به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران، دفتر گردشگری سلامت  کلیه ی خدمات مربوط به پذیرش را از ابتدای ورود به بیمارستان قلب تا انتهای ترخیص همراه و همگام با بیماران خارجی انجام داده و راهنمایی های لازم را جهت درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می دهد.
همچنین دفتر گردشگری در این مرکز قادر می باشد علاوه بر خدمات بستری، راهنمایی های لازم جهت انواع خدمات دیگر کلینیک و پارا کلینیک و مشاوره در زمینه های بیماری های عفونی، بیماری های نورولوژی،بیماری های ریه،بیماری های گوارش  و خدمات مربوط به chek up را به بیماران خارجی و همراهان آنها با شرایط ویژه در اسرع وقت ارائه دهد.