Focal Physician

فهرست زیرین پزشکان رابط در بخش های مختلف مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی هستند که وظیفه تشخیص اولیه و ارجاع به پزشک معالج در گروههای مختلف تشخیصی و درمانی را بر عهده دارند:

 

1) جراحی قلب بزرگسالان : دکتر سعید حسینی

2) جراحی قلب کودکان : دکتر مازیار غلامپور

3) اینترونشن دریچه و TAVI : دکتر عطا الله فیروزی

4) اینترونشن عروق کرونری : دکتر علی زاهد مهر

5) بیماریهای مادرزادی بزرگسالان: دکتر زهرا خواجعلی

6) الکتروفیزیولوژی قلب بزرگسالان : دکتر شبنم مددی

7) بیماریهای قلب کودکان : دکتر محمد دلیلی

8) بیماریهای عروق محیطی: دکتر سید جمال موسوی

9) رادیولوژی شامل سی تی آنژیوگرافی و ام آر آی : دکتر حمید رضا پورعلی اکبر