مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب

تعداد بازدید:۸۰۷۱

وب سایت مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای

مرکز تحقیقات بیماری های دریچه ای

بیماری های قلبی جز اصلی ترین علل بیماری ها و نیز شایعترین علل مرگ و میر انسان ها در جوامع مختلف می باشند، بطوریکه براساس گزارش علل مرگ و میر در دنیا Global Burden of Disease، بیماری های قلب و عروق در طی یک دهه گذشته در میان 3 رتبه اول قرار داشته است. بعد از بیماری های ایسکمیک قلب، بیماری های دریچه ای قلب  شایعترین علل بیماری های قلبی عروقی هستند که میتوانند بطور تنها و یا همراه با بیماری های ایسکمیک و یا بیماری های مادرزادی قلب باشند. لذا با توجه به این امر، مرکز تحقیقات دریچه ای قلب در سال 1389 با همکاری تیمی از پزشکان رشته های مختلف در بیماری های قلبی عروقی، دایر گردید. با درنظر گرفتن علل مختلف بیماری های دریچه ای قلب، در این مرکز تلاش بر این است تا بر روی علل مختلف تحقیقات انجام بگیرد. شایعترین علل بیماری های دریچه ای قلب شامل بیماری روماتیسم قلبی، بیماری های دژنراتیو، و اندوکاردیت قلبی هستند که در صورت تشخیص دیرهنگام میتوانند سبب عوارض حاد قلبی ریوی گردند و گاهی اوقات عوارض غیرقابل برگشت بر روی قلب خواهند داشت. علاوه بر نوع بیماری ها و نحوه تشخیص آنها، نحوه درمان بیماری های دریچه قلب نیز توسط نوع دریچه های پروستتیک و نوع رینگ های ترمیم دریچه های قلب میتواند تحت تاثیر قرار بگیرد. در کنار بررسی بیماری ها و نحوه تشخیص و درمان آنها، راه اندازی بانک اطلاعاتی موارد فوق در مرکز قلب و عروق شهید رجایی و نیز ورود داده های سایر مراکز در سطح کشور، میتوان با جامعیت و سرعت بالاتری به اهداف پایه ای و کاربردی مرکز تحقیقات دست یافت.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲