گزارش سال ۱۴۰۱ معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۵۰

فعالیتهای اداره خدمات آموزشی

 • انعکاس نامه ها و دستورالعمل های آموزشی مصوب در مرکز، همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گروههای آموزشی مختلف و بازگشت نظرات و درخواست های گروه ها به دانشگاه  و وزارت متبوع
 • مشارکت فعال در برگزاری آزمون کتبی و برگزاری آزمون OSCE ورودی فلوشیپ های اینترونشنال کاردیولوژی بزرگسالان، اکوکاردیوگرافی، الکتروفیزیولوژی، نارسایی قلب، بیماریهای مادرزادی قلب بالغین، کاردیوانکولوژی، اینترونشنال کاردیولوژی کودکان، جراحی بیماریهای مادرزادی قلب و تصویربرداری قلب و عروق
 • مشارکت فعال در برگزاری  امتحان درون دانشگاهی رزیدنتهای داخلی قلب و عروق جهت ارزیابی و معرفی به ارتقاء و  پره بورد شامل 3 امتحان کتبی و 3 امتحان OSCE
 • مشارکت فعال در برگزاری کلاسهای فیزیوپاتولوژی قلب طی دو دوره در ماه های اردیبهشت و آبان جهت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پس از آن مشارکت در برگزاری امتحانات مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • راه اندازی رشته فلوشیپی 18 ماهه الکتروفیزیولوژی کودکان
 • تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی
 • برگزاری 2 کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی (1- نقد مقالات، مرورسیتماتیک و متاآنالیز 2- دانش و مهارت های ضروری انفورماتیک بالینی)
 • برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های دستیاری در سطوح مختلف و کارشناسی ارشد
 • برگزاری کارگاه دو روزه توجیهی آشنایی دستیاران تخصصی جدیدالورود با مرکز
 • برگزاری کارگاه یک روزه توجیهی آشنایی با مرکز جهت دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به شروع دوره و فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ ها و دانشجویان کارشناسی ارشد
 • انجام امور مربوط به شروع دوره و فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ ها و دانشجویان کارشناسی ارشد که در جدول زیر قابل ملاحظه می باشد.

 • مشارکت و نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی در گروه های مختلف
 •  نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی برای دانشجویان و پرسنل متقاضی از سایر دانشگاه ها و مراکز درمانی و صدور گواهی پایان دوره برای ایشان
 • برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه گزارش صبحگاهی در گروه های آموزشی مختلف مرکز.
 • برگزاری کنفرانس های علمی متعدد در گروه های آموزشی مختلف مرکز.
 • همکاری در برگزاری ژورنال کلاب ماهانه
 • برگزاری ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 و ترم اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری رشته مراقبتهای ویژه و رشته تکنولوژی گردش خون
 • همکاری در برگزاری مجموعه و بینارهای حوزه قلب و عروق با انجمن قلب و عروق ایران
 • همکاری و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بخش های مختلف آموزش مرکز و انجام نظرسنجی های دوره ای از اعضاء هیات علمی و دستیاران
 • همکاری در برگزاری جلسات Cath. Conference
 • همکاری در برگزاری جلسات Heart team
 • همکاری در برگزاری جلسات Daily Practice in Cardio-Oncology به دو صورت حضوری و مجازی با مشارکت اساتید انکولوژی بیمارستان شریعتی و بیمارستان امام خمینی

فعالیتهای واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 • این واحد 9 جلسه در طول سال 1401 در معاونت آموزشی با حضور تیم معاونت آموزشی برگزار نمود که در این جلسات پیرامون مسائل آموزشی مرکز و در راس آن اعتباربخشی آموزشی و نحوه عملیاتی نمودن سنجه ها و بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 • تهیه مستندات براساس کتاب اعتباربخشی سال 1401
 • بارگذاری مستندات در سامانه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی کشور
 • برگزاری دور جدید اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی کشور در سال 1401 وکسب تائیدیه نهایی

فعالیتهای اداره فرهنگی و امور دانشجویی (سطوح مختلف دستیاری و کارشناسی ارشد)

 • برگزاری جلسات با واحد حقوقی در خصوص اختصاص واحدهای مسکونی به فراگیران مرکز (6 جلسه)
 • توزیع و جمع آوری فرم های ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران تخصصی (6 بار در سال) و فوق تخصصی قلب و عروق (2 بار در سال) تکمیل شده توسط اساتید
 • جمع آوری و کنترل Log Book الکترونیکی های ارزیابی شده رزیدنتهای داخلی قلب و عروق 1 بار در سال
 • برگزاری نشست مدیر فرهنگی و امور دانشجویی با دستیاران فوق تخصصی قلب کودکان، تخصص و فوق تخصص قلب و عروق، تخصص پزشکی هسته ای و فوق تخصص جراحی قلب
 •  ارائه گزارش جلسات برگزار شده توسط مدیر فرهنگی و امور دانشجویی به معاونت آموزشی
 • نظارت بر اجرای جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

فعالیتهای دبیرخانه امور هیأت علمی

 • انجام فعالیتهای مربوط به شانزدهمین و هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی
 • برگزاری 4 جلسه بررسی پرونده ارتقاء رتبه اعضاء هیات علمی
 • آنالیز امتیازهای کسب شده و ارسال 6 پرونده تائید شده جهت ارتقاء رتبه علمی به هیات ممیزه دانشگاه
 • انجام امور مربوط به ترفیع پایه سالانه اعضاء هیات علمی مرکز

فعالیت گروه های آموزشی مختلف مرکز

1- گروه داخلی قلب و عروق

 • برگزاری کلاس معرفی بیمار شامل گزارش صبحگاهی، 5 روز در هفته ساعت 7:30 الی ۸ صبح
 • برگزاری کلاسهای آموزشی کنفرانس با سخنرانی اساتید گروه داخلی ۲ روز در هفته (روزهای فرد) ساعت ۸ الی 8:45 دقیقه
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آماده سازی امتحان بورد برای دستیاران سال چهارم ۵ روز در هفته ساعت ۱ الی۲ بعدازظهر
 • برگزاری Cath. Conference روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت ۸ الی ۹ صبح توسط فلوشیپ های اینترونشنال کاردیولوژی با حضور دستیاران قلب و عروق
 • آموزش عملی به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق در بخشهای مختلف آموزشی مانند آنژیوگرافی، الکتروفیزیولوژی، اکوکاردیوگرافی، نارسایی قلب، بیماریهای مادرزادی قلب بالغین، اورژانس، تست ورزش، تصویربرداری قلب و عروق، مراقبتهای ویژه و درمانگاه‌ها هر روز از ساعت ۹ الی ۱۷
 • برگزاری امتحان درون دانشگاهی رزیدنتهای داخلی قلب و عروق جهت ارزیابی و معرفی به ارتقاء و پره بورد شامل دو امتحان کتبی و دو امتحانOSCE (روش KF)  
 • استفاده از روشهای نوین ارزیابی بالینی از قبیل Mini-Cex ، DOPS  در ارزیابی دستیاران گروه داخلی در روتیشن اینترونشنال کاردیولوژی و نیز روتیشن های اورژانس و سی سی یو
 • برگزاری کارگاه توجیهی بدو ورود جهت دستیاران جدیدالورود قلب و عروق در روزهای 19 و 20 مهرماه 1401

1-1 گروه اینترونشنال کاردیولوژی

 • برگزاری کلاس تئوری روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری Journal club روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری Cath. Planning روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • برگزاری کنفرانس معرفی تجهیزات پزشکی به صورت ماهانه ساعت 7:30 الی 8 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای اینترونشن هر روز از ساعت 8 الی 17
 • برگزاری 2 دوره امتحان از فلوشیپهای اینترونشنال کاردیولوژی (شهریور ماه و اسفند ماه)
 • پذیرش 12 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 12 نفر فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی در سال 1401

2-1 گروه الکتروفیزیولوژی

 • برگزاری ژورنال کلاب، مرور گایدلاین و کلاس تئوری روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 7 الی 8 صبح
 • آموزش عملی به فلوشیپهای الکتروفیزیولوژی در Invasive EP Lab هر روز از ساعت 8 الی 17
 • آموزش عملی به فلوشیپهای الکتروفیزیولوژی در Noninvasive EP Lab (شامل درمانگاه، مشاوره های بخش، کلینیک پیس میکر، هولتر و تست تیلت) هر روز از ساعت 8 الی 17
 • پذیرش 4 فلوشیپ الکتروفیزیولوژی در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 5 نفر فلوشیپ الکتروفیزیولوژی در سال 1401

3-1 گروه اکوکاردیوگرافی

 • برگزاری کلاس های آموزشی جهت فلوشیپهای اکوکاردیوگرافی روزهای یکشنبه (کلاس تئوری، معرفی Case های جالب، مرور کتاب های اکوکاردیوگرافی یا گایدلاین های جدید)
 • برنامه روتیشن های مختلف در بخش های اتاق عمل، تصویربرداری قلب و عروق، congenital و اکوکاردیوگرافی کودکان (هر فلوشیپ به مدت 1 ماه)
 • شرکت در جلسات Daily practice in Cardio-Oncology دوشنبه ها یک هفته در میان7:30 الی 8:30 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای اکوکاردیوگرافی هر روز از ساعت 8 الی 17
 • پذیرش 10 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 10 نفر فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در سال 1401

4-1 گروه نارسایی قلب

 • برگزاری Text review روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • برگزاری کلاس Right heart cath روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • آموزش عملی فلوشیپهای نارسایی قلب هر روز از ساعت 9 الی 17
 • آموزش عملی فلوشیپهای نارسایی قلب در Cath lab  دوبار در هفته و انجام Procedure
 • پذیرش 6 فلوشیپ نارسایی قلب در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 5 نفر فلوشیپ نارسایی قلب در سال 1401

5-1 گروه کاردیوانکولوژی

 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای شنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری Text review روزهای یکشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری جلسات Daily practice in Cardio-Oncology دوشنبه ها یک هفته در میان7:30 الی 8:30 صبح
 • برگزاری کلاس تئوری اکوکاردیوگرافی سه شنبه ها یک هفته درمیان ساعت 8 الی 9 صبح
 • آموزش عملی فلوشیپهای کاردیوانکولوژی در طول هفته در بخش اکوکاردیوگرافی از ساعت 9 الی 17
 • پذیرش 6 فلوشیپ کاردیوانکولوژی در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 3 فلوشیپ کاردیوانکولوژی در سال 1401

6-1 گروه بیماریهای مادرزادی قلب بالغین

 • برگزاری جلسه Case presentation در مورد کیس های پیچیده قلبی مادرزادی بالغین روزهای شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30  (جلسه مشترک با گروه داخلی قلب و عروق و جراحی قلب)
 • برگزاری ژورنال کلاب روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9
 • آموزش عملی فلوشیپهای بیماریهای مادرزادی قلب بالغین در طول هفته (صبح در درمانگاه و بعدازظهر در بخش اکوکاردیوگرافی) از ساعت 8:30 الی 17
 • آموزش عملی در Cath lab روزهای شنبه و چهارشنبه
 • پذیرش 1 فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغین در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 1 نفر فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغین در سال 1401

2- گروه قلب کودکان

 • برگزاری گزارش صبحگاهی شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری جلسات معرفی بیماران پیچیده در طول هفته (JCC) یک شنبه هر هفته ( ‌با حضور اساتید قلب کودکان، جراحی قلب، بیماریهای مادرزادی قلب بالغین، دستیاران قلب کودکان، جراحی قلب و فلوشیپ های بیماریهای مادرزادی قلب بالغین) ساعت 7:30 الی 8:30
 • مرور کتب مرجع و ژورنال کلاب (‌توسط دستیاران قلب کودکان ) سه شنبه ها ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری کلاس های تئوری  و عملی اساتید ( ‌اکوکاردیوگرافی، فیلم خوانی، تفسیر کاتتریسم و الکتروفیزیولوژی) چهارشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • آموزش عملی فلوشیپ اینترونشن قلب کودکان هر روز در Cath. Lab از ساعت 8 الی 17
 • آموزش عملی دستیاران فوق تخصص قلب کودکان در واحدهای مختلف بخش قلب کودکان در طول هفته از ساعت 9 الی 17
 • پذیرش 4 دستیار فوق تخصصی قلب کودکان در مهرماه سال 1401
 • فارغ التحصیلی 3 دستیار فوق تخصصی قلب کودکان در شهریور ماه سال 1401

3- گروه جراحی قلب

 • مشارکت در برگزاری جلسات تئوری مشترک با سایر گروه ها (اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی و ...) شنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • مشارکت در برگزاری جلسات مشترک با گروه قلب کودکان و معرفی بیماران پیچیده در طول هفته (JCC) یکشنبه هر هفته ساعت 7:30 الی 8:30
 • برگزاری جلسه مورتالیتی و موربیدیتی و ژورنال کلاب دوشنبه ها یک هفته در میان
 • برگزاری Book review و گراند راند (Challenging case presentation) سه شنبه و چهارشنبه هر هفته
 • پذیرش 2 دستیار فوق تخصصی جراحی قلب در تکمیل ظرفیت آذر ماه 1401
 • فارغ التحصیلی 1 دستیار فوق تخصصی جراحی قلب در شهریور ماه سال 1401

4- گروه بیهوشی قلب

 • برگزاری گزارش صبحگاهی 5 روز در هفته از ساعت 7:15 الی 7:30 صبح به صورت مجازی
 • برگزاری جلسات گزارش موردی (case report) و ژورنال کلاب روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 10:30 الی 11:30 (یک هفته در میان)
 • برگزاری کلاسهای آموزش تئوری جهت فلوشیپ های بیهوشی قلب و دستیاران روتیشن بیهوشی، یک شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 10:30 الی 11:30
 • برگزاری جلسه مورتالیتی گروه بیهوشی سه شنبه آخر هر ماه ساعت 10:30 الی 11:30
 • آموزش عملی فلوشیپها و زیدنت های بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اتاق عمل هر روز از ساعت 8 الی 17
 • پذیرش 4 فلوشیپ بیهوشی قلب در سال 1401
 • فارغ التحصیلی 3 فلوشیپ بیهوشی قلب در سال 1401
 • برگزاری دوره های 2 ماهه بیهوشی قلب برای رزیدنت های بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس برنامه تنظیمی از گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5- گروه پزشکی هسته ای

 • برگزاری کلاس تئوری آموزش به دستیاران پزشکی هسته ای 3 روز در هفته ساعت 14 الی 15
 • برگزاری گزارش صبحگاهی  هر روز  ساعت 8 الی 9 صبح
 • برگزاری کلاس معرفی اسکن های جالب، دو روز در هفته
 • برگزاری ژورنال کلاب یک تا دو بار در هر ماه
 • آموزش پکیج های نرم افزاری دستگاه های گاما کامرا 2 بار در ماه
 • برگزاری امتحان درون بخشی 4 بار در سال 1401
 • پذیرش 3 نفر دستیار پزشکی هسته ای در مهر ماه سال 1401
 • فارغ التحصیلی 3 نفر دستیار پزشکی هسته ای در شهریور ماه سال 1401

6- گروه تصویربرداری قلب و عروق

 • برگزاری کلاس آموزشی برای دستیاران رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 8 تا 9 صبح
 • آموزش عملی در بخش تصویربرداری برای دستیاران و فلوشیپهای مرکز هر روز از ساعت 9 الی 17
 • برگزاری کلاس های آموزشی برای متقاضیان مقاطع کارشناس و تکنسین دوره های کوتاه مدت CT-Angiography و CMR
 • پذیرش 3 نفر فلوشیپ تصویربرداری قلب و عروق در مهر ماه 1401
 • فارغ التحصیلی 2 فلوشیپ تصویربرداری قلب و عروق در اسفند ماه سال 1401

7- گروه آزمایشگاه (آزمایشگاه تشخیص طبی- آزمایشگاه کاردیوژنتیک)

 • برگزاری 4 دوره کارورزی و کارآموزی
 • برگزاری 2 نوبت آموزش حین خدمت درون سازمانی
 • برگزاری 4 دوره آموزش کارگاهی
 • برگزاری 2 جلسه کلاس آموزشی جهت رزیدنتهای قلب و عروق

شورای آموزشی مرکز

این شورا به منظور هم فکری و مشارکت در تهیه و تدوین و بررسی برنامه های آموزشی و کمک به فراهم نمودن زیر ساخت و امکانات مناسب جهت اجرایی نمودن سیاست های آموزشی در زمینه های مختلف و هماهنگی این سیاستها در گروه های مختلف آموزشی در سال 1395 تشکیل گردید.

اعضای شورای آموزشی

 • ریاست مرکز؛ (رئیس شورای آموزشی)
 • معاون آموزشی مرکز؛ (دبیر شورای آموزشی)         
 • معاون پژوهشی مرکز
 • معاون توسعه و برنامه ریزی منابع مرکز
 • رئیس واحد توسعه و مطالعات آموزشی مرکز
 • معاون درمان مرکز
 • مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مرکز
 • مدیران گروههای مختلف شش گانه آموزشی مرکز
 • تعداد 14 نفر از اعضای هیات علمی که ترجیحاً معاون آموزشی گروه و یا عضو کمیته آموزشی گروه ها نیز باشند.
 • مدیر پرستاری مرکز
 • مدیر آموزش کارشناسی ارشد مرکز

از مسئول آموزشی کارکنان، سوپروایزر آموزشی، مسئول آموزش بیماران و مدیران ارشد و مسئولین مرکز بنابر نیاز و به صورت موردی دعوت به عمل خواهد آمد.

واحد آموزش کارشناسی ارشد پرستاری

 • تنظیم و برگزاری جلسات درون سازمانی و شرکت در جلسات برون سازمانی (جلسات وزارتخانه، جلسات کمیته  منطقه ای و ...)
 • برگزاری جلسه های شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص در سال 1401
 • پذیرش 10 نفر دانشجویان جدید کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون در سال 1401  
 • پذیرش 12 نفر دانشجویان جدید کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه در سال 1401  
 • انجام فرایند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در سال 1401، بررسی، استعلام و تکمیل مدارک دانشجویان
 • برنامه ریزی واحدهای درسی و تنظیم برنامه دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه و تکنولوژی گردش خون
 • برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای انتخاب مدرسین و دعوت از آنان طبق برنامه زمانبندی و نظارت بر برگزاری کلاسهای تئوری و عملی و آموزشهای بالینی
 • برگزاری کلاسهای کارشناسی ارشد نیمسال دوم 1401-1400 و نیمسال اول 1402-1401
 • برنامه ریزی و تنظیم فرایند امتحانات پایان هر ترم تحصیلی در سال 1401 برای هر دو رشته (شامل جمع آوری سوالات از اساتید، تنظیم سوالات، تایپ و بارگذاری در فرمت استاندارد امتحانات، اجرای امتحانات، کنترل در حین اجراء، تصحیح و ارزیابی نمرات و بازخورد آن به اساتید مربوطه و ثبت آن در سامانه سماء).
 • برنامه ریزی و هماهنگی اجرای فرایند پایان نامه دانشجویان و برگزاری جلسات دفاعیه اعم از دفاع از عنوان، دفاع پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه و بررسی اصلاحات تمامی مراحل پایان نامه و تائید نهایی هر مرحله
 • برنامه ریزی، هماهنگی و ثبت مستندات برای استفاده از صندوقهای رفاه دانشجویان و امکان استفاده از وام دانشجویی در مرکز در سال 1401  
 • برنامه ریزی و تنظیم فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان و اعلام فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته مراقتبهای ویژه و رشته تکنولوژی گردش خون در سال تحصیلی 1401، در پورتال وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی  
 • تنظیم و انجام فرایند صدور گواهینامه موقت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل
 • تنظیم و انجام فرایند تائیدیه تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل 
 • راه اندازی سامانه دانش آموختگان در سال 1401:  بررسی درخواستهای دانشجویان برای دریافت مدارک تحصیلی، تائیدیه عضویت دانشجویان، بررسی مدارک آنان، اصلاح نواقص، ارجاع درخواست ها، بررسی گواهی های مربوطه، محاسبه سنوات تحصیلی و تائید مدرک، ارسال مدارک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور مجوز و صدور دانشنامه تحصیلی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲