اداره فرهنگ و امور دانشجویی

تعداد بازدید:۵۸۱۵

فعالیتهای اداره فرهنگی و امور دانشجویی (سطوح مختلف دستیاری و کارشناسی ارشد)

  • برگزاری جلسات با واحد حقوقی در خصوص اختصاص واحدهای مسکونی به فراگیران مرکز (6 جلسه)
  • توزیع و جمع آوری فرم های ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران تخصصی (6 بار در سال) و فوق تخصصی قلب و عروق (2 بار در سال) تکمیل شده توسط اساتید
  • جمع آوری و کنترل Log Book الکترونیکی های ارزیابی شده رزیدنتهای داخلی قلب و عروق 1 بار در سال
  • برگزاری نشست مدیر فرهنگی و امور دانشجویی با دستیاران فوق تخصصی قلب کودکان، تخصص و فوق تخصص قلب و عروق، تخصص پزشکی هسته ای و فوق تخصص جراحی قلب
  •  ارائه گزارش جلسات برگزار شده توسط مدیر فرهنگی و امور دانشجویی به معاونت آموزشی
  • نظارت بر اجرای جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲