دبیرخانه امور هیات علمی

تعداد بازدید:۱۳۲۷

وب سایت اصلی معاونت آموزشی

فعالیتهای دبیرخانه امور هیأت علمی

  • انجام فعالیتهای مربوط به  فراخوان جذب هیات علمی
  • برگزاری جلسه بررسی پرونده ارتقاء رتبه اعضاء هیات علمی
  • آنالیز امتیازهای کسب شده و ارسال  پرونده تائید شده جهت ارتقاء رتبه علمی به هیات ممیزه دانشگاه
  • انجام امور مربوط به ترفیع پایه سالانه اعضاء هیات علمی مرکز
  • برگزاری  کارگاه توانمند سازی اعضاء هیات علمی

 

فرمها و چک لیست های ارتقای اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲