مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی

تعداد بازدید:۱۴۲۱

وب سایت مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی

 

مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی شهید رجایی یکی از مراکز وابسته به پژوهشکده قلب ایران می باشد که از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه های مختلف بالینی، تحقیقاتی و درمانی برای سطوح مختلف جامعه آغاز نموده است. نظر به اینکه پیشرفت در زمینه های مختلف علوم فناوری های نوین و نوآوری از اهداف اصلی پژوهشکده قلب ایران می باشد هدف این مرکز تحقیقاتی نیز تولید علم، گسترش پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در امور بهداشتی- درمانی مرتبط با بیماری های قلب وعروق ، بخصوص شاخه اینترونشن می باشد.                              

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲