مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

تعداد بازدید:۲۲۶۹

وب سایت مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب و عروق یکی از مراکز وابسته به پژوهشکده قلب ایران می باشد که در سال 88 به تصویب رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب به عنوان کانون اصلی پژوهش های الکتروفیزیولوژی قلب ایران تمام مساعی خویش را در جهت تامین منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، اطلاع رسانی در زمینه آخرین دستاوردهای علمی، کمک به باز آموزی کار آمد و موثر جامعه متخصصین قلب عروق و شاخه های فوق تخصصی آن در جهت برنامه ریزی برای بیماران قلبی به کار خواهد بست. و در سال 15/ 1394/6 قطعی خود را دریافت کرد.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲