مرکز تحقیقات قلب و عروق

تعداد بازدید:۴۶۸۸

وب سایت مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی به عنوان یکی از اولین مراکز تحقیقاتی کشور از سال 1371 با ریاست جناب آقای دکتر نوحی فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز به عنوان مرکز تحقیقات مستقل، در پنجاه و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 1371/05/17 مورد تصویب قرار گرفته است.  فعالیت های پژوهشی این مرکز در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی نارسایی و پیوند قلب، جراحی قلب و عروق، قلب کودکان، بیهوشی قلب، تصویر برداری قلب و عروق و پزشکی هسته ای انجام می پذیرد.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲