بیمه های طرف قرارداد

تعداد بازدید:۳۱۰۳۹۹
لیست بیمه های طرف قرار داد
ردیف نوع بیمه بستری  سرپائی ردیف نوع بیمه بستری  سرپائی
1 بیمه خدمات درمانی ( سلامت) 90% 70% 31 بیمه تکمیلی سینا 100% 0
2 ایرانیان 90% 70% 32 بیمه تکمیلی میهن 100% 0
3 کارمندی 90% 70% 33 بیمه تکمیلی پارسیان 100% 0
4 سایر اقشار 90% 70% 34 بیمه تکمیلی کوثر 100% 0
5 روستائی 90% 70% 35 بیمه تکمیلی sos 100% 0
6 روستائی 95% 70% 36 مجلس شورای اسلامی 100% 100%
7 تامین اجتماعی 94% 85%        
8 تامین اجتماعی -مستمربگیری 99% 85%        
9 تامین اجتماعی -ارجاعی از شهرستان 100% 0%        
10 تامین اجتماعی -فرانیشز رایگان 100% 0%        
11 تامین اجتماعی -بیماران خاص 100% 100%        
12 خدمات درمانی- جانبازان ارتش 100% 100%        
13 خدمات درمانی- سریازان وظیفه 100% 90%        
14 خدمات درمانی-  ارتش 100% 90%        
15 کمیته امداد 95% 70%        
16 شرکن نفت بازنشستگان 100% 100%        
17 شرکت نفت شاغلین 100% 100%        
18 بنیاد پانزده خرداد 100% 100%        
19 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 100% 0        
20 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 95% 0        
21 سلامت،بهداشت،درمان صنعت ومعدن نوین 90% 0        
22 هلیکوپتر سازی 100% 100%        
23 سازمان زندانها 100% 100%        
24 مصدومین ترافیکی 100% 0        
25 بانک ملت 100% 100%        
26 بانک تجارت 100% 100%        
27 بانک سپه 100% 100%        
28 بانک مرکزی 100% 100%        
29 بانک صنعت ومعدن 100% 80%        
30 بانک کشاورزی 100% 100%        
 
آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۷