واحد آموزش کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۰۸۴۱

    وب سایت اصلی واحد آموزش کارشناسی ارشد

معرفی واحد آموزش کارشناسی ارشد               

واحد تحصیلات تکمیلی (آموزش کارشناسی ارشد) زیر مجموعه معاونت آموزشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی می باشد.

در راستای تکامل علوم بالینی، بعد از شناخت لزوم راه اندازی رشته های پرستاری به صورت تخصصی، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی نیز با پتانسیل های بالقوه و بالفعلی که در آن وجود داشت، در صدد برآمد تا جهت تحصیل دانشجویان رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نماید.

بعد از انجام اقدامات اولیه به استناد رای صادره از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته موافقت به عمل آمد و اولین گروه دانشجویان بعد از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در مهرماه سال 1388 در این مرکز شروع به تحصیل کردند و این روند تا کنون ادامه دارد.

همچنین در سال 1392 با ایجاد رشته تکنولوژی گردش خون در مقطع کارشناسی ارشد در ایران، اولین گروه دانشجویان این رشته، در این مرکز شروع به تحصیل کردند و تا کنون ادامه دارد.

فعالیت های واحد آموزش کارشناسی ارشد پرستاری

 • تنظیم و برگزاری جلسات درون سازمانی و شرکت در جلسات برون سازمانی (جلسات وزارتخانه، جلسات کمیته  منطقه ای و ...)
 • برگزاری جلسه های شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص
 • پذیرش دانشجویان جدید کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 • پذیرش دانشجویان جدید کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه
 • انجام فرایند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده ، بررسی، استعلام و تکمیل مدارک دانشجویان
 • برنامه ریزی واحدهای درسی و تنظیم برنامه دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه و تکنولوژی گردش خون
 • برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای انتخاب مدرسین و دعوت از آنان طبق برنامه زمانبندی و نظارت بر برگزاری کلاسهای تئوری و عملی و آموزشهای بالینی
 • برگزاری کلاسهای کارشناسی ارشد
 • برنامه ریزی و تنظیم فرایند امتحانات پایان هر ترم تحصیلی در  برای هر دو رشته (شامل جمع آوری سوالات از اساتید، تنظیم سوالات، تایپ و بارگذاری در فرمت استاندارد امتحانات، اجرای امتحانات، کنترل در حین اجراء، تصحیح و ارزیابی نمرات و بازخورد آن به اساتید مربوطه و ثبت آن در سامانه سماء).
 • برنامه ریزی و هماهنگی اجرای فرایند پایان نامه دانشجویان و برگزاری جلسات دفاعیه اعم از دفاع از عنوان، دفاع پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه و بررسی اصلاحات تمامی مراحل پایان نامه و تائید نهایی هر مرحله
 • برنامه ریزی، هماهنگی و ثبت مستندات برای استفاده از صندوقهای رفاه دانشجویان و امکان استفاده از وام دانشجویی در مرکز
 • برنامه ریزی و تنظیم فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان و اعلام فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته مراقتبهای ویژه و رشته تکنولوژی گردش خون ، در پورتال وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی  
 • تنظیم و انجام فرایند صدور گواهینامه موقت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل
 • تنظیم و انجام فرایند تائیدیه تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل 
 • راه اندازی سامانه دانش آموختگان :  بررسی درخواستهای دانشجویان برای دریافت مدارک تحصیلی، تائیدیه عضویت دانشجویان، بررسی مدارک آنان، اصلاح نواقص، ارجاع درخواست ها، بررسی گواهی های مربوطه، محاسبه سنوات تحصیلی و تائید مدرک، ارسال مدارک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور مجوز و صدور دانشنامه تحصیلی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 

وب سایت اصلی واحد آموزش کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲