فهرست درمانگاه ها

تعداد بازدید:۸۳۵

گروه داخلی قلب و عروق :

 • درمانگاه قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن )
 • درمانگاه قلب و عروق اطفال (کودکان زیر 15 سال)
 • درمانگاه بیماریهای مادرزادی قلب (بالای 15 سال)
 • درمانگاه آریتمی بزرگسالان
 • درمانگاه آریتمی اطفال
 • درمانگاه نارسائی بزرگسالان
 • درمانگاه نارسائی اطفال
 • درمانگاه عروق محیطی یا پریفرال
 • درمانگاه قلبی بارداری
 • درمانگاه آنکو کاردیولوژی
 • درمانگاه بیماری های دریچه ای قلب
 • درمانگاه  پرفشاری شریان ریوی

گروه جراحی :

 • درمانگاه جراحی قلب و عروق بزرگسال
 • درمانگاه جراحی قلب و عروق اطفال
 • درمانگاه بیهوشی (مختص بیماران بستری جراحی)
 • درمانگاه جراحی عروق
 • درمانگاه جراحی توراکس (قفسه صدری)

گروه مغز و اعصاب :

 • درمانگاه داخلی مغز و اعصاب
 • درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
 • درمانگاه اعصاب و روان

سایر کلینیک های مشاوره ای :

 • درمانگاه ریه
 • درمانگاه عفونی
 • درمانگاه غدد
 • درمانگاه  گوارش
 • درمانگاه مشاوره تغذیه
 • درمانگاه ژنتیک
 • درمانگاه درد
 • درمانگاه  کلیه (نفرولوژی)
 • درمانگاه چربی – لیپید
 • درمانگاه اختلالات خواب
آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲