اداره مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۱۸۶۲

نقش اطلاعات و اطلاع رسانی در نظام ملی بهداشت و درمان به قدری حیاتی و تعیین کننده است ، که گاهی اوقات ارزش آن را می توان به اندازه نجات انسانی از مرگ برشمرد. داشتن اطلاعات واقعی از وقایع و حوادث منجر به جراحت و بیماری ها و اقدامات انجام شده اولیه در کمک به کادر درمانی بسیار مثمر بوده و درجهت نجات جان مصدومین و مجروحین و... کارگشایی فوق العاده ای دارد.

مدارک پزشکی ( به مفهوم پرونده درمانی بیمار ) اوراقی هستند استاندارد از نظر اندازه ، کیفیت و کمیت که توسط عوامل مختلف ثبت می گردد و از آن به عنوان پل ارتباطی بین تخصص ها و عوامل مختلف بهداشتی - درمانی برای تأمین مقاصد مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی و استفاده بهینه از امکانات و منابع سیستم بهداشت و درمان کشور استفاده می گردد.

از دیدگاه حرفه ای مدارک پزشکی عبارت است از تخصصی که بر اساس یک زبان مشترک و استانداردهای مستندسازی ، مسئولیت ثبت خدمات و اقدامات درمانی ارائه شده به بیماران را برعهده داشته و نسبت به جمع آوری ، طبقه بندی ، بایگانی ، بازیابی و تبادل اطلاعات بین عوامل مختلف کادر درمان و مراکز بهداشتی - درمانی کشور فعالیت می نماید.

اداره پذیرش و مدارک پزشکی(مدیریت اطلاعات سلامت) در منتهی الیه شمال شرقی بیمارستان ، در ساختمان درمانی و روبروی درمانگاه واقع گردیده است .

راهنمای  پذیرش بستری بیماران    
راهنمای تحویل کپی  مدارک  پزشکی  بیماران    
راهنمای دریافت نوبت درمانگاه ها    
فهرست درمانگاه ها    

 

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲