مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی قلب و عروق

تعداد بازدید:۶۶۲

معرفی و اهداف

این مرکز با هدف انجام مطالعات مداخله ای و مشاهده ای در هر سه سطح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه در حیطه ی بیماری های قلب و عروق و با رویکرد میان رشته ای multi-disciplinary تشکیل شده است.

از اهداف دیگر این مرکز، ارتباط با مراکز تحقیقات بالینی قلب و سامانه های ثبت اطلاعات بیماران در حیطه ی قلب و عروق به منظور انجام پژوهش های کلان و همسو سازی مطالعات پراکنده و ارتقای کیفیت پژوهش های بالینی و اپیدمیولوژیک براساس متدولوژی مناسب و به روز پژوهشی می باشد.

با توجه به نقاط قوت فنی و پژوهشی این مرکز، هدف دیگر از تشکیل مرکز ارایه ی خدمات تخصصی مانند همکاری با وزارت بهداشت برای استاندارد سازی دارو و تجهیزات، انجام کارآزمایی های بالینی و کمک به مراکز دولتی و خصوصی برای طراحی و انجام مطالعات مختلف است.

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲