انتصاب جناب آقای دکتر بهزاد مومنی بعنوان مدیر خدمات پرستاری از طرف ریاست محترم انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۲۰۳
جناب آقای دکتر بهزاد مومنی بعنوان مدیر خدمات پرستاری از طرف ریاست محترم انستیتو قلب و عروق شهید رجایی منصوب شد.
انتصاب جناب آقای دکتر بهزاد مومنی بعنوان مدیر خدمات پرستاری از طرف ریاست محترم انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :