اخبار دانشگاه و وزارت

پیام تبریک رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

پیام تبریک رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان را بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

ادامه مطلب
انتصاب دکتر فریدون نوحی بعنوان رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

انتصاب دکتر فریدون نوحی بعنوان رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

دکتر فریدون نوحی بعنوان رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی انتصاب شد.

ادامه مطلب
موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مادرزادی قلب در انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از طرف مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

ادامه مطلب