برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۰۱ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۰ کد : ۸۷۷ روابط عمومی
تعداد بازدید:۹۹۹
برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

( ۱ )

نظر شما :