کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۴۱۳
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
             
 1  نرگس نظری  2528 2392 021  کتابداری    معاون کتابخانه  کتابخانه   کارشناسی ارشد 

 2

 دکتر اکبر  نیک پژوه  2016 2392 021  پزشکی اجتماعی   مسوول کتابخانه   کتابخانه   بورد تخصصی   
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰