بخشهای مختلف کتابخانه

تعداد بازدید:۲۶۰۷
بخشهای مختلف کتابخانه

 الف- بخش کتابخانه (سالن مطالعه و مخزن کتاب)     ب- سایت اینترنت    

سالن مطالعه و سایت اینترنت کتابخانه به صورت شبانه روزی و در همه روزهای سال فعال هستند و هر دو قسمت مجهز به دوربینهای مداربسته بوده و کنترل می شوند .

بخشهای مختلف کتابخانه به شرح ذیل می باشند :

1-بخش امانت :پزشکان ،پرستاران وکارکنان شاغل دراین بیمارستان ،برابر مقررات می توانند به عضویت کتابخانه درآیند واز خدمات امانت کتاب  وسالن مطالعه بهره ببرند .

2-بخش کتب وخدمات فنی :در اینجا امور مربوط به خرید ،ثبت ،فهرستنویسی ،رده بندی ،مجموعه سازی ،برگه آرایی وآماده سازی کتاب ها ،پایان نامه ها و سی دی ها انجام می شود تا کاربران به سهولت بتوانند به منابع مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.سیستم رده بندی  کتابها NLM می باشد.

3-مخزن کتابخانه : در مخزن سعی شده جدیدترین ،پراستفاده ترین و مناسب ترین منابع لاتین و فارسی برای استفاده انواع گروههای استفاده کننده از کتابخانه ( پزشکان در گرایشهای مختلف ،پرستاران ،دانشجویان و

 کارکنان ) تهیه ونگهداری شود.

4-بخش اینترنت : این بخش دارای 20 دستگاه کامپیوترLED  متصل به اینترنت پر سرعت ،و اینترنت بی سیم WiFi می باشد .

 

سالن کتابخانه برای مطالعه

مخزن کتابخانه

سالن کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۰