معاونت پژوهش - آرشیو

برگزاری سى و هفتمین وبینار کاردیوانکولوژی انیستیتو قلب و عروق شهید رجایى

برگزاری سى و هفتمین وبینار کاردیوانکولوژی انیستیتو قلب و عروق شهید رجایى

سى و هفتمین وبینار کاردیوانکولوژی انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایى در مورخ اول آبان ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح به صورت حضورى و آنلاین در سالن D برگزار شد.

ادامه مطلب