روابط عمومی - آرشیو

«قلب» ایران از ۵۷ تا ۹۷
رییس بیمارستان قلب شهید رجایی تشریح کرد

«قلب» ایران از ۵۷ تا ۹۷

رییس بیمارستان قلب شهید رجایی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه قلب و عروق گفت: قبل از انقلاب بسیاری از بیماران قلبی برای درمان به خارج از کشور اعزام می‌شدند اما امروز ۲۰۰۰ متخصص قلب در کشور به بیماران خدمات ارائه می‌دهند.

ادامه مطلب