اخبار

پیام تبریک هیئت رئیسه انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) ،حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع)

پیام تبریک هیئت رئیسه انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) ،حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع)

پیام تبریک هیئت رئیسه انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) ،حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت امام زین العابدین (ع)

ادامه مطلب