اخبار - آرشیو

پیام تبریک رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

پیام تبریک رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به مناسبت انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

رئیس انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی ،انتخاب استاد ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان را بعنوان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

ادامه مطلب