آرشیو اخبار

برگزاری دویست و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

برگزاری دویست و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

دویست و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی و اخلاق در پژوهش با حضور اساتید هیئت علمی مرکز بصورت آنلاین تشکیل شد و در خصوص طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب