اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی - آرشیو

۷ مهر ماه روز جهانی قلب ۱۴۰۲

۷ مهر ماه روز جهانی قلب ۱۴۰۲

روز جهانی قلب «۷ مهر ماه، مصادف با ۲۹ سپتامبر» است. در این روز شناخت عوامل خطر بیماری قلبی عروقی ، مراقبت بهتر و قلب سالمتر به عنوان شعار ملی در نظر گرفته شده است .

ادامه مطلب