اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی - آرشیو

برگزاری دویست و سی امین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

برگزاری دویست و سی امین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی،دویست و سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز به صورت مشترک با کمیته اخلاق به صورت غیر حضوری و آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.

ادامه مطلب