اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی - آرشیو

hypertension
شروع بسیج ملی برای تشخیص و درمان و کنترل فشارخون بالا در مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزاری پنل های آموزشی برای پویش ملی فشارخون بالا در بیمارستان قلب شهید رجایی

hypertension

پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن B مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی دو پنل آموزشی برای کارکنان بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی برگزار شد.

ادامه مطلب