اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی - آرشیو

hypertension۲
ادامه بسیج ملی برای تشخیص و درمان و کنترل فشارخون بالا در مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزاری پنل های آموزشی برای پویش ملی فشارخون بالا در بیمارستان قلب شهید رجایی

hypertension۲

به همت مدیریت محترم پرستاری مرکز و با همکاری دپارتمان پیشگیری و ارتقای سلامت، اندازه گیری و ثبت فشار خون در مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی آغاز شد.

ادامه مطلب