اخبار مرکز به کوشش روابط عمومی

انتصاب جناب آقای دکتر حسین شهزادی بعنوان معاون پژوهشی گروه قلب کودکان از طرف معاون محترم پژوهشی انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

انتصاب جناب آقای دکتر حسین شهزادی بعنوان معاون پژوهشی گروه قلب کودکان از طرف معاون محترم پژوهشی انستیتو قلب و عروق شهید رجایی جدید

جناب آقای دکتر حسین شهزادی بعنوان معاون پژوهشی گروه قلب کودکان از طرف معاون محترم پژوهشی انستیتو قلب و عروق شهید رجایی منصوب شد.

ادامه مطلب
پیام تسلیت رئیس ،اساتید و کارکنان انستیتو به مناسبت شهادت آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان به همراه هیأت همراه

پیام تسلیت رئیس ،اساتید و کارکنان انستیتو به مناسبت شهادت آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان به همراه هیأت همراه

رئیس ،اساتید و کارکنان انستیتو،شهادت آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان به همراه هیأت همراه را تسلیت عرض نمودند.

ادامه مطلب